polski | english

 

O nas

Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych (UCZNiKO) powstało w 2001 r. na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (Uchwała XIX 16.4/01 z dn. 30 maja 2001) jako ogólnouczelniana jednostka powołana do organizowania i prowadzenia nauczania przez Internet.

Celem UCZNiKO jest przygotowanie, prowadzenie i realizacja projektów związanych z szeroko pojętym wykorzystaniem Internetu w edukacji w szkole wyższej.

Do szczególnych zadań Centrum należą:

  1. Prowadzenie badań na temat metodyki i technologii kształcenia przez Internet.
  2. Stworzenie portalu internetowego poświęconego zdalnemu nauczaniu.
  3. Produkcja i udostępnianie kursów elektronicznych na platformach zdalnego nauczania.
  4. Promocja idei zdalnego nauczania w szkolnictwie wyższym.
  5. Prowadzenie szkoleń z zakresu możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w nauczaniu.
  6. Współpraca z polskimi i europejskimi instytucjami w zakresie zdalnego nauczania.
Baner